Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
Бухгалтерский учет и аудит