Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
Бухгалтерский учет и аудит