Характар і асаблівасці адносін паміж СССР і Польшчай у перыяд з 1921 па 1934 гг.
История