Людина як система з позиції валеологічної науки
Биология